Algemene voorwaarden winactie “Badkamer accessoires t.w.v. €99,-” oktober 2019

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winactie op de Facebookpagina Sani-Dump Middelburg en Terneuzen. Door het liken van de Sani-Dump Middelburg en Terneuzen Facebookpagina maakt de deelnemer kans op de prijs. De specifieke voorwaarden betreffende de winactie zijn hieronder per onderdeel verklaard.

Algemene voorwaarden winactie

1 – De actie loop van 4 oktober t/m 18 oktober 2019. De winnaar wordt op 21 oktober 2019 bekend gemaakt door middel van een bericht op de Facebookpagina van Sani-Dump Middelburg en Terneuzen.

2 – Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

4 – Op de aanschaf zijn de woonbranche gerelateerde CBW-voorwaarden van toepassing.

6 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

7 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

8 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Indien dit zich voordoet is Sani-Dump gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.

10 – De prijs kan, uitsluitend door de winnaar, worden afgehaald in een door Sani-Dump aangewezen showroom.

11 – Sani-Dump zal uit alle deelnemers een gelukkige winnaar loten.

12 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Sani-Dump mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. Voor meer informatie over onze privacy policy raadpleegt u www.sanidump.nl .

13 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Sani-Dump gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

14 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Sani-Dump kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

17 – Sani-Dump is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

18 – Sani-Dump is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Sani-Dump daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Sani-Dump op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

19 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

20 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt een e-mail sturen naar info@sanidump.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Sani-Dump zal zo spoedig mogelijk reageren.

Keuze uit 2 verschillende sets:

Vierkant

Rond