ALGEMENE VOORWAARDEN “Totale eindejaarsgekte”
01 december 2020 – 31 december 2020

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden Totale Eindejaars Gekte’) zijn van toepassing op de eindejaarsactie actie in de periode van maandag 1 december 2020 tot en met 31 december 2020.

Algemene voorwaarden Totale Eindejaars Gekte

1 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de Totale Eindejaars Gekte. Sani-Dump mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. Voor meer informatie over onze privacy policy raadpleegt u www.sanidump.nl .
2 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Totale Eindejaars Gekte. In dat kader is Sani-Dump gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende Totale Eindejaars Gekte.
3 – Sani-Dump is gerechtigd deelnemers van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden Totale Eindejaars Gekte handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Totale Eindejaars Gekte of het verloop van de Totale Eindejaars Gekte op oneerlijke wijze beïnvloeden.
4 – Sani-Dump is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de Totale Eindejaars Gekte te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Totale Eindejaars Gekte te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Sani-Dump daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Totale Eindejaars Gekte  actie, zal door Sani-Dump op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
5 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden Totale Eindejaars Gekte nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden Totale Eindejaars Gekte aan.
6 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de Totale Eindejaars Gekte kunt een e-mail sturen naar info@sanidump.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de Totale Eindejaars Gekte. Sani-Dump zal zo spoedig mogelijk reageren.