ALGEMENE VOORWAARDEN “Sani-Dump Black Friday weken”
02 november 2020 – 30 november 2020

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden Sani-Dump Black Friday weken’) zijn van toepassing op de Black Friday actie in de periode van maandag 2 november 2020 tot en met maandag 30 november 2020.

Algemene voorwaarden Sani-Dump Black Friday weken

Cadeauartikelen
1 – Er kan worden deelgenomen aan deze actie door in de periode van maandag 2 november 2020 tot en met 30 november 2020, uitsluitend tijdens openingstijden van de showrooms van Sani-Dump, sanitair of tegels aan te schaffen met een minimale waarde van € 2.500,–. De order kan achteraf niet meer worden geannuleerd.
2 – Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
3 – Op de aanschaf binnen Nederland zijn de woonbranche gerelateerde CBW-voorwaarden van toepassing. Op aanschaf binnen België gelden de Algemene voorwaarden van Sani-Dump van de aldaar aangesloten vestigingen (vermeld op de achterzijde van de orderbonnen).
4 – De cadeauartikelen kunnen, uitsluitend door de deelnemer, worden afgehaald in een door Sani-Dump aangewezen showroom.

Algemeen
5 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de Sani-Dump Black Friday actie. Sani-Dump mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. Voor meer informatie over onze privacy policy raadpleegt u www.sanidump.nl .
6 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Sani-Dump Black Friday actie. In dat kader is Sani-Dump gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende Sani-Dump Black Firday actie.
7 – Sani-Dump is gerechtigd deelnemers van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden Sani-Dump Black Friday actie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Sani-Dump Black Friday actie of het verloop van de Sani-Dump Black Friday op oneerlijke wijze beïnvloeden.
8 – Sani-Dump is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de Sani-Dump Black Friday actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Sani-Dump Black Friday actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Sani-Dump daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Sani-Dump Black Friday actie, zal door Sani-Dump op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
9 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden Sani-Dump Black Friday actie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden Sani-Dump Black Friday actie aan.
10 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de Sani-Dump Black Friday  actie kunt een e-mail sturen naar info@sanidump.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de Sani-Dump Black Friday actie. Sani-Dump zal zo spoedig mogelijk reageren.